Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:


Nákupní řád

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností CRM business s.r.o. a kupujícím.

Prodávající
CRM business s.r.o.
Ostřetín 216
534 01 Holice
IČ: 274 724 34
DIČ: CZ27472434
tel.: 466 686 664
e-mail: info (zavináč) crm-business.cz

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje
- obchodní jméno
- IČ, DIČ (pokud se jedná o plátce DPH)
- označení zboží, jednotkovou cenu, množství
- formu dodání zboží (osobní odběr, přeprava PPL)
- podpis oprávněné osoby

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou
- platba bankovním převodem s odloženou splatností (pro stálé partnery a státní organizace)

Cenové kategorie
Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v internetovém obchodě společnosti CRM business s.r.o. nebo u odpovědné osoby společnosti.
- dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v závislosti na podmínkách dodavatele

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
- dodávku spotřebního materiálu, u kterého spotřebitel porušil originální obal nebo které je už nějakým způsobem použito
- dodávku softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu přijal licenční ujednání výrobce softwaru

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Změněno: 16.12.2008